Koncepce WWWdia

Obecné problémy při práci s diakritikou

Obecné problémy práce s informacemi v národním jazyce lze rozdělit na několik skupin:

Aktuální stav

Zřejmě nejčistší a nejvýhodnější je koncepce jednotného uložení dat, pokud by ho ovšem použitý protokol umožňoval. Tímto směrem lze zřejmě očekávat vývoj, ale dosud zde není nic použitelného. Výhodou tohoto stavu by bylo řešení serveru nezávislé na všech možných druzích klientů. Druhá možnost je překódování znakové sady na serveru podle požadavku klienta. V současné době protokol HTTP sice principiálně podporuje výběr znakové sady dokumentu pomocí MIME, ovšem současný software tuto možnost pokud je mi známo nevyužívá. Úprava všech u nás používaných serverů a klientů samozřejmě nepřichází v úvahu. Řešení

Použité řešení vychází tedy z následujících požadavků:

A připouští následující omezení: Jako jediné vhodné řešení, vyhovující všem těmto požadavkům se jeví překlad pomocí externích programů, spouštěných z HTTP serveru pomocí CGI (Common Gateway Interface). Je tedy nutné zajistit následující: Konkrétní podobu těchto úvah představuje ``program'' s pracovním názvem WWW dia.

Jan Košťál


Soubor INTRO z balíku WWWdia do HTML převedl Ondřej Bojar.