Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Experiment s češtinou ve formulářích

1.

Nastavení nabídky určuje pro zpracovatele kódování, které "leze ven" z vašeho prohlížeče. (Jak diskutujeme v háčkovaném feedbacku, jiný způsob určení neexistuje.)
Výchozí nastavení této nabídky je odvozeno od vašeho oblíbeného kódování, kterým si stránky prohlížíte (tj. ), pod čarou je k dispozici jednak možnost vstupu bez nabodeníček a dále seznam kódování, která umíme rozlousknout.

2.

Nyní vyzkoušejte, jestli námi doporučené kódování funguje správně. (Pokud jste měnili nastavení nabídky v bodě 1., zvolte zpět první položku.) Tento text:
a pak se vraťte sem.

3.

Pokud se vám pokusný text na následující stránce zobrazil správně, máte vyhráno, v opačném případě zvolte v nabídce v bodě 1. jiné kódování (ASCII postrádá samozřejmě smyslu, chceme-li přenést všechna nabodeníčka) a zkuste text v bodě 2. znovu odeslat.
Opakovaně se vracejte na tuto stránku, nastavte vždy jiné kódování a text znovu odešlete, než se nějaký z experimentů vydaří.

4.

Pokud jste neuspěli s žádným kódování, nezbývá, než odesílat dotazníky "bez hacku a bez carek", v nabídce můžete navíc zvolit ASCII.