Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Příklad použití opisných sekvencí a jejich interpretací vaším browserem

 Sekvence   Interpretace vaším    Osmibitově   Význam
          browserem      ()
------------------------------------------------------------------
 á       á        á    a s čárkou
 é       é        é    e s čárkou
 č       č        č    c s háčkem
 Ř       Ř        Ř    R s háčkem