Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Výsledky z dotazníku kódování češtiny

Výsledky přijaté do: 13. března 1998
Celkem odpovědí: 138

Dotazník je stále ještě otevřen pro další příspěvky, aktualizace této stránky výsledků bude nepravidelně následovat.


Obecně o systému

[Graf] Windows (43.5%)
unix (40.6%)
MacOS (8%)
DOS (5.8%)
OS/2 (2.2%)
(procenta z celkového počtu 138 odpovědí)
O unixu podrobněji (procenta z unixu obecně, tj. z 56 odpovědí):
Linux 60.7% - 34 uživalelé
Solaris 7.1%
HP-UX 7.1%
FreeBSD 7.1%
NetBSD 3.6%
IRIX 3.6%
Digital 3.6%
O Windows podrobněji (procenta z Windows obecně, tj. z 60 odpovědí):
Windows 95 73.3%
Windows NT 15%
Windows pre95 (většinou 3.11) 10%
Windows 98 beta 1.7%

Orientační údaj, v jaké znakové sadě je stránka dotazníku nejčastěji poskytována

[Graf] ISO-8859-2 (57.2%)
Windows-1250 (31.9%)
Neznámé (6.5%) - souvisí s výměnou češtinového démona na našem serveru
ISO-8859-1 (2.9%) - tohle přece není čeština!
US-ASCII (1.4%) - a tohle už vůbec ne!
(procenta z celkového počtu 138 odpovědí)

WorldWide Web

Nejčastější prohlížeče

[Graf] Netscape (78.4%)
Internet Explorer (12.9%)
Lynx (7.9%)
qweb (0.7%)
(procenta z celkového počtu 139 odpovědí)

Nejvíce podporované znakové sady

Modrá linka v grafu ukazuje potenciální maximum čitelnosti znakové sady - aby všech 138 respondentů mohlo přečíst stránky poskytované v dané znakové sadě.

Nejvíce se k tomuto maximu přibližuje znaková sada ISO-8859-2 (jen 16% respondentů si s ní neporadí). Myslím, že tím pro poskytování českých WWW stránek definitivně ztrácí význam argument, jaký operační systém je nejrozšířenější.
[Graf] ISO-8859-2 (117)
Windows-1250 (76)
CP852 (12)
Apple-CE (10)
Kamenicky (4)
(údaj v závorce je počet respondentů z celkového počtu 138, kteří si stránku v dané znakové sadě mohou přečíst)

Obliba znakových sad pro české WWW stránky

Graf ukazuje, jakou znakovou sadu by pro celý český web čtenáři našich stránek zavedli, kdyby k tomu měli moc a příležitost. Potvrzuje se tak úspěšnost naší kampaně za ISO-8859-2 :-).
[Graf] ISO-8859-2 (76.1%)
Windows-1250 (19.6%)
US-ASCII (2.2%) - krok zpět
Unicode (0.7%) - dva kroky dopředu
Bez vyjádření (0.7%)
Apple-CE (0.7%)
(procenta z celkového počtu 138 odpovědí)

Elektronická pošta

Nejčastější programy pro čtení elektronické pošty

[Graf] Netscape (29.8%)
Pine (18.4%)
Pegasus Mail (13.5%)
Eudora (9.2%)
elm (5.7%)
MS Outlook Express (5%)
Ostatní (18.4%) - nedosáhli jednotlivě ani pověstné pětiprocentní hranice (např. MS Exchange, MS Internet Mail...)
(procenta z celkového počtu 141 odpovědí)

Nejvíce podporované znakové sady

Modrá linka v grafech ukazuje potenciální maximum použitelnosti znakové sady - aby všech 138 respondentů mohlo přečíst nebo odeslat dopis v dané znakové sadě.

Vítězství ISO-8859-2 v české elektronické poště nikdo ani moc nezpochybňoval, následující grafy je jen dokládají.

Možnost přijmout dopis v dané znakové sadě

[Graf] ISO-8859-2 (100)
Windows-1250 (53)
CP852 (13)
Kamenicky (9)
Apple-CE (6)
(údaj v závorce je počet respondentů z celkového počtu 138, kteří si dopis v dané znakové sadě mohou přečíst)

Možnost odeslat dopis v dané znakové sadě

[Graf] ISO-8859-2 (89)
Windows-1250 (45)
CP852 (16)
Kamenicky (11)
Apple-CE (7)
(údaj v závorce je počet respondentů z celkového počtu 138, kteří mohou v dané znakové sadě dopis odeslat)

Obliba znakových sad pro české dopisy elektronické pošty

Graf ukazuje, jakou znakovou sadu by pro celý český internet čtenáři našich stránek zavedli, kdyby k tomu měli moc a příležitost. Potvrzuje se tak vzácná shoda na ISO-8859-2.
[Graf] ISO-8859-2 (78.4%)
Windows-1250 (9.7%)
US-ASCII (8.2%)
Žádnou (3%)
Unicode (0.7%)
(procenta z celkového počtu 134 odpovědí)

Nejčastější přenos elektronických dopisů

Následující graf ilustruje, do jaké míry jsou uživatelé bezmocnými a neznalými oběťmi svých programů, plných 15% čtenářů přiznalo, že neví, zda z jejich poštovního klienta odchází do světa zpráva přímo osmibitová nebo zda je nějak osmý bit před odesláním chráněn (8BitMIME nebo Quoted-Printable).

Čtvrtina čtenářů píše ze zásady pouze bez háčku a bez čárek, ale za nejhorší výsledek lze rozhodně považovat informaci, že druhá čtvrtina čtenářů odesílá nechráněné osmibitové zprávy (je to pravděpodobně do značné míry způsobeno skutečností, že nejrozšířenější klienty mají přímě osmibitové odesílání jako implicitní předvolbu).
[Graf] Zásadně sedmibitově (25.2%)
Osmibitové zprávy nebalené (23%)
Osmibitové zprávy 8BitMIME (19.3%)
Osmibitové zprávy Quoted-Printable (17.8%)
Nevím (14.8%)
(procenta z celkového počtu 135 odpovědí)

[Počitadlo]