Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Kompletní stránky www.cestina.cz

Pro zájemce o úplný obsah stránek www.cestina.cz, jimž je čtení přímo z Internetu nepohodlné (např. z důvodu pomalého spojení), je připraven tento balík:
cestina.tar.gz

...........................................Velikost Stav ze dne...........

Několik poznámek k obsahu balíku

  1. K dekompresi použijte program gunzip (snad i unzip) a tar.
  2. Stránky jsou uloženy v kódování ISO-8859-2. Pokud vám to nevyhovuje, použijte některý z konverzních programů.
  3. Nenechte se překvapit chybějící Diskusí pod čarou (starší příspěvky jsou uloženy v souborech "*.html.disc") a patičkami autorů - tyto informace jsou ke každé stránce připojovány až dodatečně.
[Počitadlo]