Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Sedmibitové opisné sekvence v e-mailu

I v současné době nejsou některé ze serveru, přes které může chodit elektronická pošta, průchozí pro vyšší kódy znakových sad, tj. veškerou háčkovanou češtinu bez (ohledu na kódování). Norma MIME dává možnost, jak tyto znaky opsat pomocí sekvence znaků z dolní (bezproblémové) poloviny ASCII.

Existují dva způsoby opisu: Quoted Printable, Base64.

Quoted-Printable je trošku "čitelnější" - znaky dolní poloviny ASCII ponechává až na výjimky beze změny, znaky horní poloviny (tedy mimo jiné všechna diakritická písmenka) nějak zabalí. Pokud text obsahuje jen menšinu osmibitových písmen, není zabalení Quoted Printable nijak výraznou přítěží.

Base64 je užitečný pro zprávy (už ani ne texty, pokud nejsou psány v nějakém orientálním jazyce), kde používání osmibitových znaků převládá. Každá trojice následujících (potenciálně osmibitových) znaků je totiž převedena na čtveřici striktně sedmibitových znaků. Zabalení do Base64 tedy představuje konstantní prodloužení textu o jednu třetinu a vzhledem k umístění informací druhého a třetího znaku z trojice někam mezi bity znaků čtveřice i absolutní znečitelnění kódované zprávy.

Syntaxe častějšího Quoted-Printable zní =xx, kde xx je hexadecimální kód nahrazeného znaku. Navíc se zde uměle zajišťuje omezená délka řádků (tuším 76 znaků), pokud řádek originální zprávy tento limit přesahuje, je ukončen běžným koncem řádku (CRLF nebo CR nebo LF), před kterým je však předsunuto rovnítko. Příjemce zprávy tedy řetězec "=CRLF" musí při dekódování odstranit úplně.

Například QuickMail pro Macintoshe však rozesílá občas dopisy s použitím opisných sekvencí ve tvaru #xx#.

Předpokládám tedy, že by oficiální MIME nemusel být podporován všude a že by mohly vzniknout problémy s kompatibilitou i na této úrovni. Pokud máte někdo podobné špatné zkušenosti a především znáte triky, jak jim čelit, přispějte nám!

Víme jen, že pokud je poštovní program skutečně MIME kompatibilní, problémy nenastanou (snad až na jednu maličkost...) Bez problémů je např. Eudora pro Macintoshe, Pegasus Mail pro MS-DOS i Windows a pine pro Unix, případně elm pro Unix.