Butelýn 1/98

Celý Butelýn najednou
Několik slov úvodem
Vlídné slovo
Z historie Klubu OČJ: část první
Písně očéjácké: Hymna OČJ
Co nás čeká
TOČJ 1997: Čína za dynastie Sung
Vzpomínky pamětníků: Vůdčí schopnosti a Rosa na Hráškově lebce
Jazykový koutek: O vzniku a vývoji, V mezích normy, Vašák
Šťastných deset
Vysokoškolské informatorium: FF UK, obory čj. a literatura a anglistika a germanistika
Malý slovníček klubových pojmů
Zprávy ze srazu: Podzim 1997, Praha
Viktorka? Viktorka!
Zápisních zahraničních zpravodajů: Z dalekého severu
Vzkazy a inzerce
Věci technického charakteru


Butelýn. Občasník Klubu OČJ; Vydavatel: Klub OČJ
Chef: Alenka Fidlerová; Podchef: Petr Štěpánek; Redakční kruh: Radek Bím, Mirka Borecká (bývalá Koubová), Katka Mervartová, Petr Nejedlý, Karel Oliva, Tomáš Palík, Lucka Římalová, Honza Vavrečka, Jitka Zapletalová; Autorky fotografií: Alenka Fidlerová, Mirka Koubová, Míla Vajdlová

Butelýn 1/98 vyšel počátkem příslušného roku, elektronicky pak s malým zpožděním 31.8.1998. Tento i další Butelýny snadno naleznete na adrese http://www.cestina.cz/cestina/kocj/butelyn. Ondřej Bojar.