Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Norma ČSN 36 9103

Norma je psána tajemným jazykem a vyžaduje pozorné čtení. Jestliže nebudete rozumět následujícímu textu, je to protože jsem následoval jejího "dobrého" příkladu. :)

Norma ČSN 36 9103 definuje tyto znakové sady: KOI-8 K1, KOI-8 L2, KOI-8 CS2, DKOI K1, DKOI K2, DKOI L2 a DKOI CS2. Sady KOI-8 se přidržují doporučení ISO (jsou založeny na ASCII) a sady DKOI ne (DKOI jsou založeny na kódování EBCDIC).

Norma je československým rozšířením standardu ST SEV 358-88. Nová kódování (která SEV nezahrnuje) jsou: KOI-8 L2, KOI-8 CS2, DKOI L2 a DKOI CS2. Ostatní kódování jsou určena pro azbuku při komunikaci podle SEV, a nejsou proto v naší zemi nikdy používána. Definice KOI-8 L2 se shoduje s ISO-8859-2 (1987), až na znaky $, _ a měnový symbol (164), pro něž KOI-8 L2 udává jiné grafické reprezentace. KOI-8 L2 je v RFC 1345 známa jako "charset CSN_369103", protože je to jediná znaková sada registrovaná jako ISO IR 139.

Dodatek 5, "8-bit Codes for Personal Computers", obsahuje informativní popis znakové sady PC Latin 2, definované IBM. Toto kódování je známo jako CP852, tento název však norma neobsahuje.