Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Konvertor pro X-Windows (a DOS)!

Grafická verze pro Linux

Konvertor z(do) Kameničtiny, Latin 2, US ASCII, Windblows a ISO Latin 2 pro X-Windows; nová verze také zobrazuje kontrolní kód CRC-32, kompatibilní s gzip, pkzip.exe, arj.exe, Ethernet a McAfee Validate!
Zdrojový kód v Pascalu (fpc-0.99.5) je zde, binary pro Linux je zde (~40 kB), zagzipované binary je zde (~17 kB). Je to napsané v Pascalu s použitím unitu forms (původní dosovskou verzi jsem napsal v assembleru), zkompilované na fpc (RedHat Linux, optimalizováno pro Pentium) a využívá knihovny xforms-0.88-2. Prosím, vyzkoušejte a majlněte mi, kdyby byl nějaký problém.
XCo (a také co.exe a Co) konvertuje (pokud je to možné) celou tabulku, nejen těch nějakých třicet znaků, jak bývá obvyklé u většiny ostatních konvertorů. Například uzavírací a otevírací uvozovky konvertuje na " a podobně. Při konverzi z Linuxu do ASCII to převádí také polské ogonky.
V poslední verzi je doplněno počítání a zobrazování CRC-32, kompatibilní s gzip, pkzip.exe, arj.exe, ethernet a McAfee Validate. CRC-32 zaarchivovaných souborů vylistujeme například příkazem: gzip -vl archiv.gz (pro *.gz archivy), arj v archiv.arj (pro *.arj archivy), případně obdobným způsobem pro *.zip).

Vypadá to zatím takto:

"Textová" verze pro Linux

"Textová" verze pro Linuxovskou konzoli je zde: Co (binary).

Verze pro DOS

Identická verze pro M$ DOS je zde co.exe.

Výpis helpu:

 Usage: co inputfile outputfile -option
 inputfile: name of input file
 outputfile: name of output file
 option: [~lLwWiIj]
 ~  895 ->  457 Kamenik to US ASCII
 l  895 ->  852 Kamenik to Latin2
 L  852 ->  895 Latin2 to Kamenik
 w  895 ->  1250 Kamenik to Windoze
 W  1250 ->  895 Windoze to Kamenik
 i 8859-2 ->  1250 UNIX to Windoze
 I  1250 -> 8859-2 Windoze to UNIX
 j 8859-2 ->  457 UNIX to US ACII

Originál této stránky naleznete na adrese http://www.uochb.cas.cz/vi_cz.html.