Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

ArcTel

Komerční program ArcTel (terminálový program a telnet pro DOS/Windows) umožňuje jakékoliv překlady mezi kódovými stránkami, dodávají se k němu tabulky pro ISO Latin 2, Windows-1250, kód Kamenických a PC Latin 2.

Součástí Arctelu je i FTP server, který umožňuje přenášené soubory za pochodu konvertovat z kódování Unixu do příslušného lokálního kódování a naopak, podobně jako kermit.

Arctel však bohužel nepodporuje terminál pro Linux a ani o něm neuvažují. Samotný vt360 není bohužel bez úprav použitelný.