Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] NCSA Telnet

Osmibitově propustné verze NCSA Telnetu

Abyste mohli v NCSA Telnetu vůbec používat diakritické znaky, potřebujete verzi, která je osmibitově propustná, poměrně dlouhou dobu totiž distribuce telnetu tento základní požadavek nesplňovala. Možná tedy budete potřebovat upravenou verzi: Tyto verze telnetu by tedy měly umožňovat přemapovávat klávesnici a obrazovku jakýmkoliv způsobem.

Konfigurační soubory pro podporu převodu češtiny

Konfigurační soubory, které provádí překlad z ISO-8859-2 do lokálního kódování (buď PC Latin 2 nebo kód Kamenických), jsou k dispozici zde:

Pro kód Kamenických

config.kam
Obsahuje kompletní konfiguraci telnetu, tedy včetně parametrů sítě ap. (Tato nastavení přirozeně nemusí vyhovovat vašemu prostředí!) Pro kódování češtiny jsou podstatné tyto dva řádky, které musíte pozměnit tak, aby ukazovaly na následující dva přídavné soubory
keyfile="c:\ncsa23\kam.key"
outputfile="c:\ncsa23\kam.out"
kam.key
Obsahuje popis rozložení kláves při znakové sadě bří. Kamenických na lokálním počítači.
kam.out
Obsahuje konverzní tabulku pro převod příhozích znaků z ISO-8859-2 do Kamenických.

Pro kód PC Latin 2

config.pl2
Stejně jako v případě výše je potřeba propojit konfigurační soubor s konverzními tabulkami.
kam.pl2
Obsahuje popis rozložení kláves při znakové sadě PC Latin 2 na lokálním počítači.
kam.pl2
Obsahuje konverzní tabulku pro převod příhozích znaků z ISO-8859-2 do PC Latin 2.

Spouštění počeštěného telnetu

Při spouštění počeštěného NCSA Telnetu je třeba v příkazové řádce DOSu připojit požadavek použití upraveného konfiguračního souboru. Spouštějte telnet tedy např. takto:

telbin -h C:\NCSA\CONFIG.KAM [cílový.počítač.cz]