Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] Golive CyberStudio 3.0

Podpora českých znakových sad

Golive CBS nemá s češtinou problémy a je dokonce připraveno i na práci s Unicodem, je však nutné aktivovat modul se středoevropskými znakovými sadami. To uděláte buď přímo přesunem modulu MacOS Encodings ze složky Modules (disabled) do složky Modules, nebo povolením modulu v předvolbách. V každém případě je však nutné CBS znovu spustit, aby se modul načetl, proto je první cesta pohodlnější.

Nastavení českých písem a českých znakových sad

Zpřístupnění českých znakových sad se provádí v okně předvoleb, v sekci Encodings. Je potřeba najít v seznamu Český skript (najde se snadno, má u sebe lvíčka :-) a zapnout jeho znakové sady. CBS podporuje znakovou sadu ISO-8859-2, Mac CE i Windows-1250.

V téže sekci předvoleb je rovněž velmi rozumné zaškrtnout položku Use Charset Info. CBS pak dokumenty řádně označuje META tagem a rovněž na něj správně reaguje.

Pro český skript nejspíš budete muset ještě nastavit vhodná česká písma. Dělá se to samozřejmě opět v předvolbách, v sekci Fonts.

Výchozí znaková sada

Výchozí znakovou sadu volíte opět v předvolbách v sekci Encodings. Zvolenou sadu označíte a zašrktněte Default Encoding hned pod seznamem.

Pro co se vlastně výchozí sada používá? Proti mému očekávání se netýká nově vytvořených dokumentů, ale otevíraných dokumentů, jež v sobě žádné označení znakové sady nenesou. Doporučuji tedy nastavit tuto volbu na Central European (Mac OS), protože většina starších souborů na vašem disku bude uložena v téhle sadě.

Jak všechny nové dokumenty vytvářet ve znakové sadě ISO-8859-2?

Nové dokumenty jsou naprosto nelogicky vytvářeny zásadně v sadě ISO-8859-1, tedy západoevroském kódování, a to i v případě, že tuto sadu nemáte vůbec zpřístupněnou. Než začnete psát stránku, musíte tedy v nabídce File a podnabídce Document Encoding zvolit nějakou českou znakovou sadu (doporučuji ISO Latin 2).

Abyste tuto volbu nemuseli provádět u každé nově vytvořené stránky, uložte si někam předlohu se správně nastavenou sadou a v předvolbách v sekci General zaškrtněte položku New Document a uloženou předlohu vyberte.

A ještě poznámka ke zobrazování češtiny

CBS zobrazuje češtinu správně při návrhu stránky (Layout) i při jejím prohlížení (Preview), to znamená, že i stránka uložená (a označená) třeba ve Windows-1250 se překóduje a zobrazí správně při použití písma CE. Stejně tak se v režimu návrhu automaticky překládá text, který do stránky píšete.

Ve zdrojovém kódu (Source) však již automatický převod prováděn není a užití písma CE na stránky uložené v jiném kódování vede k nesprávnému zobrazení českých znaků. Rovněž nelze v režimu zdrojového textu do takové stránky správně česky zapisovat. Pro psaní textu tedy zásadně používejte režim návrhu dokumentu.

Možná i z toho důvodu funguje nabídka Document Encoding v nabídce File pouze v režimu návrhu - určuje totiž, jaký převod se používá jako filtr před obrazovkou a filtr za klávesnicí. V režimu návrhu můžete znakovou sadu stránky změnit bez obav, stránka se převede, řádně označí a v souladu s novým označením i správně zobrazuje.