Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] MacWeb

Prvotní nastavení češtiny

 1. Zvolte položku Styles... nabídky Edit.
 2. Objeví se dialogové okno, kde musíte nastavit česká písma.
 3. Styl, pro nějž písmo nastavujete se vybírá z rozevírací nabídky nad seznamem písem.
 4. Písmo s příponou CE musíte zvolit rozhodně u stylu Root, z něho je odvozena většina dalších stylů.
 5. Dále stačí nastavit neproporcionální písma pro styly Code, Kbd, Plaintext, Pre, Samp, TT, Xmp.

Přidání dalších tabulek

Podporuje neomezené množství konverzních tabulek.
 1. Přidejte konverzní tabulku jako prostředek typu cmap.
 2. Nezapomeňte jí nastavit nějaké rozumné jméno.
 3. Zvolte položku Preferences... nabídky File.
 4. V rozevírací nabídce v horní části okna zvolte Format.
 5. Nabídka Character Translation vám dovoluje zvolit konverzní tabulku.
 6. Po každé změně tabulky musíte nechat dokument znovu načíst (Reload v nabídce File).