Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] Netscape

Prvotní nastavení češtiny

Prohlížení dokumentů (WWW stránek i dopisů elektronické pošty)

Stačí v nabídce Options zvolit v podnabídce Document Encoding jednu z položek Central European:
Latin2
zobrazuje správně dokumenty kódováné v ISO Latin 2
Mac
zobrazuje správně dokumenty kódované v CE - přímé zobrazení bez převodu.
Windows (pouze u verze 3.0 a vyšší)
zobrazuje správně dokumenty kódováné v ISO Latin 2
Pokud se vzhled dokumentu nezmění, znamená to, že Netscape dostal informaci o kódování dokumentu "zvenčí" (např. v hlavičce příchozího dopisu), a proto si předvolby uživatele už nevšímá. Neodpovídá-li toto udané kódování faktickému kódování dokumentu, má čtenář prostě smůlu.

Ukládání prohlížených dokumentů na disk

Jak víte, můžete obsah právě prohlíženého dokumentu uložit na disk příkazem Save as... z nabídky File. V dialogovém okně, kde určujete jméno souboru, máte k dispozici ještě rozevírací nabídku Save as:.
Text
Uloží se text dokumentu tak, jak jej právě vidíte - tzn. i podle zvoleného převodu kódování.
Source
Uloží se zdrojový dokument HTML tak, jak přišel ze sítě - tzn. bez převodu podle zvoleného kódování. Aby byl daný dokument správně čitelný libovolným textovým editorem, budete jej muset ručně přeložit z příchozího kódování do kódování CE pomocí nějakého konverzního programu.

Vyplňování dotazníků

Výstupní kódování z Netscapu do dotazníků se shoduje s nastavením Document Encoding.

Odesílání e-mailů

Je-li Document Encoding nastaveno na libovolné kódování skupiny Central European, jsou odesílané dopisy kódovány v ISO-8859-2 a v jejich hlavičce je to i správně označeno. Ke konverzi dochází až při samotné komunikaci se serverem, do hlavičky se informace dostává okamžitě po napsání zprávy. Výsledkem je, že zprávy z mailboxu Output se zobrazují jako by byly psány v ISO, ačkoli ke konverzi ze zadávaného CE na ISO ještě nedošlo.

Ukládání vyrobených souborů v [Ikona] Netscape Goldu

Bez ohledu na volbu Document Encoding, která ovlivňuje zobrazování i v editoru Netscape Goldu, se upravované soubory ukládají vždy v CE.

Ukládání na server (Publish) jsem chtěl vyzkoušet, ale nepodařilo se mi pochopit, jak mám napsat URL na FTPpřístup do svých adresářů.

Přidání dalších tabulek

Přidání dalších tabulek možné není, jedině lze některé z tabulek (prostředky xlat) nahradit tabulkami jinými, s vědomím, že volba Document Encoding např. na Western Europe (Latin1) bude od náhrady příslušných tabulek (v samostatných prostředcích jsou tabulky pro směr tam a zpět) fungovat jinak.

Pro upravené kódování je vhodné nastavit rovněž české písmo, což provedete podle návodu popsaného výše.