Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] Netscape 1.1N

Prvotní nastavení češtiny

  1. Zvolte položku Preferences... nabídky Options.
  2. Z rozevírací nabídky v horní části okna vyberte položku Fonts and Colors.
  3. Volbu For the Encoding: nastavte na Latin1.
  4. Jako proporcionální i fixní písmo zvolte nějaké české písmo.
  5. Volbu Default Encoding: nastavte na MacRoman.

Přidání dalších tabulek

Bohužel podporuje jen jedno kódování, není možné do něj přidat několik tabulek a později z nich vybírat.
  1. Najděte prostředek xlat ID=128 (jménem ISO -> MAC).
  2. Tuto tabulku nahraďte (je nutné zachovat ID) nějakou jinou.
  3. V předvolbách týkajících se písem nastavte Default Encoding: na ASCII.