Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] PageSpinner

Česky umí, stačí nastavit:

Česká písma v dokumentu:

  1. Z nabídky File podnabídky Preferences vybrat položku Fonts...
  2. Ve všech třech nabídkách zvolit česká písma.

Ukládání dokumentů bez převodu do &opisů; nebo ISO-8859-1:

  1. Z nabídky File podnabídky Preferences vybrat položku Default Filing Options...
  2. Character Set nastavit na Mac TEXT
  3. Pokud si chcete být jisti, že bude takto uložen každý soubor, zaškrtněte ještě políčko Use these settings for all files saved in PageSpinner. (V opačném případě mohou být starší soubory ukládány i nadále podle starších předvoleb.)