Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] Claris Emailer

Trivia

Pět kroků, aby Váš Emailer uměl správně česky.
  1. Podle verze vašeho Claris Emaileru zvolte náplast 2.0, 2.02 nebo 2.03 a aplikujte ji na něj.
    Máte-li problémy s instalací a používáte-li RamDoubler, budete nejspíše muset RamDoubler dočasně odinstalovat (ne jen vypnout).
  2. Spusťte vzniklou počeštěnou kopii Emaileru.
  3. Z nabídky Setup zvolte položku Preferences...
  4. V kategorii Font & color nastavte nějaké české písmo (např. Monaco CE).
  5. Váš Emailer je počeštěn. Chybně bude ale nadále zobrazovat a převádět předmět zprávy (Subject).
Více se dočtete níže.

Popis chování Claris Emaileru

Příchozí dopisy

Pokud je v hlavičce Content-type: text/plain; charset=něco nalezen řetězec, jehož začátek se shoduje se STR# 4805 #3 (tj. iso-8859-), je příchozí dopis konvertován podle tabulky z prostředku ISO  o ID shodném s koncovkou přijatého řetězce.

V základní instalaci obsahuje Claris Emailer pouze tabulku pro převod z ISO-8859-1 do kódování fontů Roman (běžná mezinárodní písma - např. Monaco, Times), pro příjem českých dopisů je tedy nevhodný.

Odesílané dopisy

Pokud text zprávy neobsahuje žádné znaky kódů vyšších než 128, je zpráva odeslána bez převodu a je označena řetězcem ve STR# 4805 #7 (tj. Content-type: text/plain; charset=us-ascii).

Pokud zpráva nějaké "národní" znaky obsahuje, je převedena podle konverzní tabulky v prostředku ISO  101, tj. z MacRoman do ISO-8859-1, nikoli z CE! (Sada ISO-8859-1 žádné české znaky neobsahuje, její použití pro český text je tedy zcela nevyhovující!) Označení zprávy odpovídá domnělé výstupní znakové sadě: podle STR# 4805 #18 Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1.

Průchodnost pro české zprávy (v kódování CE) z Emaileru do Emaileru je dána pouze úplnou zvratností konverzních tabulek kódování Roman do ISO-8859-1, během cesty na Internetu je však taková zpráva dokonale nečitelná. (Nese kódování CE "přebalené" do neodpovídajícího ISO-8859-1.)

Co dělá náplast?

Náplast, která Emaileru vnutí podporu znakové sady ISO-8859-2 (používá se pro české, ale např. i polské, slovinské ap. dopisy), je poměrně jednoduchá:
  1. Přidá tabulku ISO-8859-2 -> CE jako prostředek ISO  2, funkci Emaileru tedy rozšíří o schopnost přijímat dopisy ve znakové sadě ISO-8859-2.
  2. Nahradí původní prostředek ISO  101 (konverze na výstupu) tabulkou pro převod CE do ISO-8859-2.
  3. Opraví řetězec označení odesílaných zpráv ve STR# 4805 #18 odpovídajícím způsobem (tj. na Content-type: text/plain; charset=iso-8859-2).