Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] Eudora

Trivia

Jedenáct kroků, aby Vaše Eudora uměla správně česky:
 1. Zásuvný modul ISO 8859-2 (ISO Latin 2) vhoďte do Vašeho Eudora Folderu (obvykle ve složce Systém).
 2. Spusťte Eudoru.
 3. Z nabídky Special zvolte položku Settings...
 4. Najděte oddíl Fonts & Display a zvolte si český Screen Font: (např. Monaco CE).
 5. Najděte oddíl Sending Mail a zapněte přepínač May use Quoted-Printable.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
 7. Otevřte mailbox In a označte libovolnou zprávu.
 8. Z nabídky Message, podnabídky Change, podnabídky Transliteration zvolte s přeřaďovačem (shift) položku ISO2->Mac. (Od této chvíle se bude vypisovat obrysově.)
 9. Otevřte mailbox Out a označte libovolnou zprávu.
 10. Z nabídky Message, podnabídky Change, podnabídky Transliteration zvolte s přeřaďovačem (shift) položku Mac->ISO2. (Od této chvíle se bude vypisovat obrysově.)
 11. Vaše Eudora umí česky.
Více se dočtete níže.

Dva problémy nové Eudory Light 3.1

Nová Eudora Light 3.1 má dvě chybičky:
 1. stále přepíná klávesnici na U.S.
 2. nenechá si nastavit velikost písma zobrazení zpráv
Obě tyto chybičky lze poměrně snadno odstranit (nezávisle na sobě). Náplast naleznete právě zde.

Třetí problém nové Eudory Light 3.1

Byť tenhle problém nesouvisí v češtinou, je poměrně nepříjemný - Eudora bouchá, když má vykreslit okno. (Centris 660AV [68040], systém 7.5.1)

Pozorováním jsem zjistil, že se tak děje, je-li zapnuta volba Waste cycles drawing trendy 3D junk v předvolbách Fonts & Display, tedy věc naprosto nepraktická a zbytečná. Nezapínat!

A co když už to zapnuté mám a teď nemůžu Eudoru spustit? Stačí v souboru Eudora Settings (je ve složce Eudora Folder) např. ResEditem nebo Resorcerem nastavit v prostředku STR# 900 položku 33 na "n". Je to operace ekvivalentní k vypnutí té zbytečné volby...

Cizokrajné zdroje informací

Prvotní nastavení češtiny

Podpora sedmibitových mailových bran

Pro maximální úspěšnost při odesílání jakýchkoli zpráv s českými písmenky (tj. znaky nad 128) je vhodné nastavit překlad těchto znaků do opisných sekvencí, které projdou zaručeně i staršími typy mailových serverů bez poškození (jinak mohou být např. všechna česká písmena nahrazena podtržítky):
 1. Z nabídky Special zvolte položku Settings...
 2. Najděte oddíl Sending Mail.
 3. Zapněte přepínač May use Quoted-Printable.

Výběr českých písem:

 1. Z nabídky Special zvolte položku Settings...
 2. Najděte oddíl Fonts & Display.
 3. Zvolte český Screen Font:.

Volba konverzní tabulky pro příchozí a odesílané dopisy:

[Ikona] Přidání dalších tabulek

Eudoru je naštěstí možné rozšířit o konverzní tabulky pomocí zásuvných modulů, souborů umístěných ve složce Eudora Folder (nejčastěji ve složce systému), kde se skladují i poštovní schránky ap.

Zde můžete získat zásuvné moduly pro tato kódování:

ISO 8859-2 (ISO Latin 2)
Pro čtenáře zkušenější neby ty, kteří si přečtou i následující kapitolku, uvádím, že modul obsahuje MIME názvy k téže tabulce hned dva: ISO_8859-2 a ISO-8859-2.
ISO 8859-1
Toto kódování neobsahuje česká písmena, jedná se o zlozvyk mezinárodních programů, které převádějí kódování Roman (tj. nečeská systémová písma) do ISO 8859-1. Konverzní tabulku využijete, pakliže od nějakého uživatele Maca dostanete dopis, který byl právě tímto nevhodným způsobem zabalen, po převedení zpět z ISO 1 se totiž čeština opět objeví.
Modul obsahuje i MIME název: ISO-8859-1.
CP 1250 (Windows EE)
Modul obsahuje i MIME název: windows-1250, jak je registrován u IANA. Název byl 24.10.96 v modulu pozměněn!
CE -> bez háčků
obsahuje pouze konverzní tabulku, která odesílaný dopis "ořeže" o české znaky a učiní jej tak čitelným všude. Je tedy bez MIME názvu.
As Is
je tabulka, která s kódováním neprovede nic (na výstupu tedy získáte CE, se vstupem si musíte poradíte ručně). Teoreticky by mělo stačit zvolit žádnou konverzi (zvonu zvolit vybrané kódování), ale tato tabulka vyjadřuje požadavek jasněji, Eudora totiž sama občas trpí zmíněným zlozvykem s ISO 8859-1.
Modul rovněž neobsahuje MIME název, neboť kódování CE se v elektronické poště používá skutečně velmi zřídka.

Vnitřní struktura zásuvných modulů

Nejlépe si vlastní modul vytvoříte úpravou nějakého stávajícího. Stačí se přidržet těchto konvencí:
Vaše nové zásuvné moduly mi nezapomeňte poslat!