Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] BetterTelnet

BetterTelnet již ve své základní distribuci obsahuje i konverzní tabulku pro znakovou sadu ISO-8859-2, pokud tedy chcete na vzdáleném počítači používat tuto znakovou sadu (a v případě unixových sytémů bývá právě ISO-8859-2 standardem), stačí jen vhodně nastavit okno terminálu. BetterTelnet je dokonce vybaven tabulkami pro převod do méně obvyklých znakových sad jako je Windows-1250 nebo CP852, nastavení se provádí stejně.

Nastavení češtiny v právě otevřeném spojení

Všechna nastavení se provádějí v nabídce Session a uplatňují se pro okno v popředí:
  1. Nastavení českého písma proveďte v podnabídce Font a Bold Font.
  2. Nastavení převodní tabulky proveďte v podnabídce Translation, zvolte ISO-8859-2 (Latin-2).

Předvolení češtiny pro všechna budoucí spojení

Předvolení převodní tabulky se provádí pro oblíbený server:
  1. V nabídce Favorites zvolte Edit Favorites...
  2. V seznamu vyberte oblíbený server, který chcete nastavit (nebo <Default>) a klepněte Change.
  3. Na listu General nastavte v nabídce Translation Table znakovou sadu ISO-8859-2 (Latin-2).
  4. Zapamatujte si, jaký je pro tento počítač zvolen terminál (nabídka Terminal na tomtéž listu), protože pro tento terminál budete muset ještě zvolit české písmo.
Předvolení českého písma se provádí pro každý terminál:
  1. V nabídce Edit zvolte položku Terminals...
  2. Vyberte terminál, který chcete nastavit (nejspíš <Default>) a klepněte Change.
  3. Přejděte na list Fonts a z nabídek pro Font a Bold Font vyberte nějaké české písmo.