Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

ČESKY A SLOVENSKY S VILE EDITOREM


Úvod

Následující stránka popisuje použití textového editoru "vile", respektive jeho maker pro psaní v češtině a slovenštině. Vile editor je "keystroke compatible" verzí standardního vi editoru rozšířenou o spoustu dalších možností jako např. makra a současné zpracování více dokumentů. V Linuxu (i ostatních OS) není zapotřebí žádné "systémové podpory" češtiny a slovenštiny, kromě nainstalovaných ISO-Latin 2 fontů. Další makro umožňuje přímo tisk dokumenu na jakoukoliv tiskárnu. Tisk je realizován "filtrací" přes a2ps (ascii to postscript, výborně funguje verze a2ps-4.9.8-1A - pro RedHat Linux ke stažení třeba na ftp://sunsite.mff.cuni.cz/MIRRORS/ftp.linuxppc.org/RedHat/RPMS). A2ps výstup v postscriptu tiskne přes ghostscript. Pokud máte správně nakonfigurovaný a2ps, pak je tisk z vile realizován pouhým stisknutím "control_P".

1.

Nainstalujte vi editor vile, verze 7.

Zdrojáky i .rpm moduly jsou na spoustě různých serverů (sunsite.mff.cuni.cz, sunsite.doc.ic.ac.uk). Pro zájemce uvedu třeba http://www.cs.vu.nl/~tmgil/vi/vi.html.

Download:

vile.tar.gz - zdroj jak pro vile, tak pro Xvile (rozbal gzipem a tar -xf, je tam podrobný a dobrý návod k instalaci)

2.

Zkopírujte si do svého $HOME adresáře inicializační soubor editoru, .vilerc (pro DOSovskou mutaci to bude soubor vile.rc ve stejném adresáři, jako je umístěn vile.exe)

Tento soubor můžete editovat tak, aby odpovídal vaší představě. Jsou v něm příklady nějakých maker, první z nich, ^A-1 zobrazí jejich seznam. Makra mapující českou klávesnici jsou přivázány na ^A-8 a její odstranění má na starost makro přivázané na ^A-9. (To ^A je Ctrl_A.)

Je to namapované jako tzv. programátorská klávesnice. Mrtvá je klávesa +/= a na přehlásky pak `.

Uvnitř souboru je před kódem makra č. osm pár skromných poznámek. Doporučuji si pročíst dokumentaci k vile editoru (lze vyvolat např. ^A-h) a také(to pro ty, kteří by rádi psali vlastní makra a hlavně pro ty, kteří by se chtěli naučit i více vi příkazů než "i" a ":wq") list příkazů, který vyvoláte pomocí ":show-bindings".

3.

Následující řádky přidejte do svého uživatelského souboru .Xdefaults, je normálně umístěný ve vašem $HOME adresáři, pokud ho tam nenajdete, tak ho vytvořte. Nejdůležitější je prvý řádek, definující font. Pochopitelně tam musí být uvedený takový font, který máte nainstalovaný. Dvojka na konci prvního řádku udává kódování "ISO Latin 2"


XVile*font: -misc-fixed-medium-*-normal-sans-*-*-*-*-*-70-iso8859-2
XVile*geometry:	80x40+20+20
XVile.background: darkslategrey
XVile.foreground: honeydew=
XVile.scrollbar.foreground: firebrick2
XVile.scrollbar.background: slategray
XVile.scrollbar.sliderIsSolid: true
XVile.selection.background: aquamarine4
XVile.selection.foreground: honeydew
XVile.cursor.background: yellow
XVile.cursor.foreground: darkslategrey
XVile.modeline.Background: steelblue
XVile.modeline.foreground: darkslategrey
XVile.modeline.focusForeground: yellow
XVile.forkOnStartup

4.

To je vše. Přeloudujte X-windows, zavolejte xvile a můžete psát.
Budete-li v X11 spouštět vile a ne xvile, pak doporučuji takto:
xterm -fn -*-user-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-2 -geometry 80x40 -e vile
(to -fn -*-2 zajistí iso-latin2 fonty).
Pokud chcete vile použít na psaní češtiny v DOSu (bez použití TSR programu keyb), tak to funguje stejně, kódy českých znaků musíte pochopitelně vyměnit za ty, které odpovídají použité kódové stránce zavedené ovladačem display.sys a vybrané příkazem mode con cp select=.

Pokud chcete vile použít pro psaní v unixové konzoli, tak v ní musíte mít zavedeny -iso8859-2 fonty.

Originál této stránky naleznete na adrese http://www.uochb.cas.cz/vi_cz.html.