Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Instalace českých fontů

Můžete chtít české fonty do:

X-Windows

Instalace nových fontů do X-Windows není příliš jednoduchá.

1. Kde fonty získat

2. Rozbalení a konverze fontů

Balík fontů je třeba rozbalit (např takto: gzip -cd xfonts-iso2-0.84.tar.gz | tar xvfp -).

Všechny fonty převést z formátu BDF do formátu PCF (u některých starších implementací SNF) pomocí utility bdftopcf (např. bdftopcf 10x20.bdf -o 10x20.pcf, možná stojí zato napsat jednoduchý script - tady je jeden příklad (z národní podpory Linux od Yenyi Kasprzaka)).

3. Umístění do vhodného adresáře

Pak je nutno tyto fonty umístit do vhodného adresáře, například /usr/lib/X11/fonts/czech (Ultrix) nebo /usr/X11R6/lib/X11/fonts/czech (Linux).

Tento adresář je třeba označit jako "fontový", tedy cd adresář; mkfontdir, a dát o něm vědět X-serveru.

To lze udělat dvěma způsoby - po spuštění X-Windows příkazem xset fp+ adresář (tento příkaz lze dát do /usr/X11R6/lib/X11/xinit/xinitrc (tento soubor může být i jinde) resp. $HOME/.xinitrc, aby se prováděl po každém startu X-Windows), nebo přidáním tohoto adresáře do konfiguračního souboru X-Windows (Xconfig, resp. XF86Config, ten na Linuxu obvykle bývá v /etc/XF86Config nebo /var/X11R6/lib/XF86Config, kde je tento soubor na ostatních systémech se mi nepodařilo zjistit - možná, že to je jen specifika XFree86 a na ostatních X-Windows se to nedá vůbec nastavit), kde přidáte do sekce "Files" řádek obsahující
FontPath"adresář".

Sun

Na Sunech v OpenWindows (SunOS 4.*, Solaris 2 neboli SunOS 5.*) je instalace obdobná jako v X-Windows, až na to, že se nepoužívá formát fb místo SNF/PCF, takže je třeba použít convertfont *.bdf v příslušném adresáři, což udělá soubory .fb.

Pak je třeba vytvořit "rodinu fontů" příkazem bldfamily. Ignorujte varování o neznámém "encoding" a o chybějícím Compat.list. Nyní by se měly objevit soubory .ff.

Pak je třeba už jen nastavit cestu jako v předchozím případě. Možná, že bude nutné nastavit environment proměnnou FONTPATH, která bude obsahovat fontové adresáře oddělené dvojtečkou.

Linux

Instalace ISO-Latin2 fontů v Linuxu je jednoduchá, použijete-li balíku cs-tools od Yenyi Kasprzaka. Informace o něm (balíku, ne Yenyovi :-) najdete tady.