Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

ukazka Enhanced NCSA Mosaic (Spyglass)

Jak nastavit zobrazovani cestiny v programu Enhanced NCSA Mosaic for Windows od firem FTP Software Inc. a Spyglass, Inc.

Tento klientsky program, ktery je dodavan jako soucast programoveho baliku Explore OnNET firmy FTP Software, vam umoznuje pripravit si hned nekolik sad fontu pro zobrazovani (nazyvanych Style Sheets), a mezi nimi si za behu programu vybirat.

Postup vyberu sady fontu (Style Sheet) je nasledujici:

  1. z hlavniho menu volte Edit (kurzorem nebo pomoci Alt+E), otevrete se vam nove menu
  2. volte polozku Preferences (kurzorem nebo pismenem P),
  3. otevre se vam dialogove okno s informaci o aktualnim "Style Sheet" a s moznosti volby jinych sad fontu
Jeste drive, nez si timto zpusobem za behu aplikace zvolite sadu fontu pro zobrazovani, musite jednotlive fonty v sade skutecne zamenit za fonty ceske. To musite udelat v konfiguracnim souboru browseru, ktery e jmenuje SMOSAIC.INI, a je umisten v podadresari MOSAIC toho adresare, do ktereho se vam nainstaloval vlastni produkt Explore OnNET (jehoz soucasti tento browser je) - napriklad tedy v adresari C:\EXPLORE\MOSAIC.

V tomto konfiguracnim souboru (textoveho typu) najdete popis fontu, pouzivanych v ramci jednotlivych sad. Ty musite zmenit na ceske fonty.

Mozne nastaveni ukazuje nasledujici uryvek ze souboru SMOSAIC.INI:


[Styles] Default_Style_Sheet=SansSerifMedium Count_Style_Sheets=9 StyleSheet_Name_1=SerifSmall SerifSmall_Normal_font=Times New Roman CE,NoBold,10,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_H1_font=Times New Roman CE,Bold,16,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_H2_font=Times New Roman CE,Bold,14,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_H3_font=Times New Roman CE,NoBold,12,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_H4_font=Times New Roman CE,Bold,12,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_H5_font=Times New Roman CE,NoBold,12,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_H6_font=Times New Roman CE,Bold,12,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_H7_font=Times New Roman CE,NoBold,12,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_Listing_font=Courier New CE,NoBold,10,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_XMP_font=Courier New CE,NoBold,10,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_PlainText_font=Courier New CE,NoBold,10,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_Pre_font=Courier New CE,NoBold,10,NoItalic,NoUnderline SerifSmall_Address_font=Times New Roman CE,NoBold,10,Italic,NoUnderline SerifSmall_BlockQuote_font=Times New Roman CE,NoBold,10,Italic,NoUnderline StyleSheet_Name_2=SerifMedium SerifMedium_Normal_font=Times New Roman CE,NoBold,12,NoItalic,NoUnderline SerifMedium_H1_font=Times New Roman CE,Bold,18,NoItalic,NoUnderline SerifMedium_H2_font=Times New Roman CE,Bold,16,NoItalic,NoUnderline SerifMedium_H3_font=Times New Roman CE,NoBold,14,NoItalic,NoUnderline