Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Internet Explorer 3.0

Instalace jazykové podpory

Microsoft Internet Explorer 3.0 dokáže pracovat s texty v češtině po nainstalování podpory Pan-European Language Pack (soubor ie3lpkpe.exe).

Tato podpora se nainstaluje spuštěním výše uvedeného programu, který mimo jiné instaluje fonty pro středo- a východoevropské jazyky.

Poté již je možné provést vlastní konfiguraci jazykové podpory Exploreru, a to buď přes Control Panel - Internet, nebo přímo z Exploreru přes položku menu View-Options. V prvním případě se spustí dialog s názvem "Internet Properties", ve druhém dialog s názvem "Options". V obou případech se ale jedná o stejný dialog a tudíž i důsledky jeho použití jsou stejné. V tomto dialogu se ve složce General nachází tlačítko "Font Setting ...". Tím se otevře dialog "Fonts", kde se volí:

Obvykle jsou hned po instalaci nastaveny pro Česko vyhovující hodnoty Language=Central European a MIME Encoding=Windows-1250, nicméně pro některé speciální případy může být vhodné tato nastavení měnit.

Funkce jazykové podpory

Explorer správně zobrazí text v libovolném příchozím kódování, pokud pro toto kódování byla nainstalovaná podpora a pokud Jinak Explorer zobrazuje příchozí dokumenty jako by byly v kódování zvoleném pomocí Default language a MIME Encoding.

Explorer také používá HTTP hlavičky Accept-Charset a Accept-Language (viz HTTP/1.0 Additional Header Field Definitions) aby informoval server během požadavku na určité URL (opět podle nastavení Default language a MIME Encoding). Proto servery, které tento způsob komunikace podporují, vrátí při Default language=Central European text v češtině, při Default language=Western European text v angličtině. Toto chování si můžete ověřit např. na serveru VUT Brno - fakulta elektro, a to včetně volby charsetu (MIME Encoding).

Download

V Česku se instalační soubory Internet Exploreru vyskytují na FTP serverech Základní soubory jsou tyto:
msie30.exe
Microsoft Internet Explorer 3.0 for Windows 95 and Windows NT 4.0 (Minimum Install Package)
msie30r.exe
Microsoft Internet Explorer 3.0 for Windows 95 and Windows NT 4.0 (Typical Install - includes Mail and News)
msie30m.exe
Microsoft Internet Explorer 3.0 for Windows 95 and Windows NT 4.0 (Recommended Full Install - includes Mail and News, ActiveMovie, and HTML Layout Control )
mailnews.exe
Internet Mail and News for Windows 95 and Windows NT 4.0 - Microsoft's lightweight standards-based internet mail and news client. Requires IE3.0.
ie3lpkpe.exe
Pan-European Language Pack. Requires IE3.0.
Pokud nemůžete na zmíněných serverech najít soubor ie3lpkpe.exe, zkuste ho buď stahovat přes nabídku na WWW MS, kde se skrývá pod Internet Explorer 3.0 Add-Ons, nebo z mého FTP, kam jsem vzhledem ke zmatkům v MSDOWNLOAD uložil českou i anglickou verzi IE 3.02.