Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Netscape 4.0[en] pro W95

Jak donutit Netscape Communicator ver. 4.0[en] pro W95 (možná i NT), aby posílal žádost o stránku s kódováním ISO-8859-2, nikoliv ISO-8859-1, jak je přednastaveno?

Před započetím veškerých modifikací souborů byste je měli zálohovat.

  1. Spusťte Netscape a nastavte kódování na ISO-8859-2 v nabídce View/Encoding jako Default Encoding (v nabídce Encoding úplně dole)
  2. Nastavte správné zobrazování fontů v Edit/Preferences/Appearance/Fonts. Se standardními fonty Windows 95 by neměly být problémy.
  3. Ukončete Netscape a najděte v adresáři uživatelských profilů soubor prefs.js
  4. Pokud v něm není následující řádek, doplňte ho tam
    user_pref("intl.accept_charsets", "iso-8859-2;q=1.0, windows-1250;q=0.9, us-ascii;q=0.2");

    Pokud se tam již vyskytuje, změňte ho podle výše uvedeného schématu. Význam symbolů je vysvětlen jinde na těchto stránkách.

  5. Uložte změny a restartujte Netscape. Nyní již by měl posílat hlavičku ve správné formě (nebo můžete pro jistotu restartovat Windows, ale nemělo by to být nutné).

Další informace o konfiguraci Netscape lze získat na těchto adresách

Za tento nádherný popis děkuji Michalu Houdovi

.