Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] Počešťování MS Exchange

Jsou vítány jakékoli připomínky, využijte prosím Diskuse pod čarou. Budu velmi rád, pokud někdo tuto stránku zpracuje přehledněji a komplexněji.

Jak je nejvhodnější háčkované dopisy odesílat?

Na stránce o emailu je příslušná diskuse. Podle mého názoru je nejvhodnější posílat soubory jako MIME-Compliant Quoted Printable (nebo MIME-Base64, což je právě možnost nabízená Microsoft Exchange), kódované v ISO-8859-2.

Příslušná nastavení pro odesílané dopisy:

V okně, kde píšete zprávu, vyberte v hlavním horním menu položku File dále vyberte Properties. Následně zatrhněte záložku Internet a zde jako Char Set zvolte ISO-8859-2 (ve výběru figuruje jen pokud máte ve složce \WINDOWS\SYSTEM\ soubor iso88592.trn, který není ve Windows 95 standardně) a jako Message Format zvolte MIME. Tento postup je možné urychlit zařazením ikony Properties do toolbaru, nebo provést toto nastavení pro všechny odesílané zprávy natrvalo.
(Uvedený postup se týká klienta pro Windows 95 se "Service Pack 2" (respektive 3) pro Exchange Server 4.0 - Exchange Server nemusí být přítomen)

V současné době ještě stále nelze všem odesílat poštu háčkovanou. Popsané nastavení však nijak nepokazí dopisy psané "cesky" pro adresáty s menšími možnostmi. Jediný důvod k nespokojenosti vytváří kontrola pravopisu, kterou na "ceske" dopisy přirozeně použít nelze. Chcete-li nechat pravopis kontrolovat i pro dopisy odesílané pouze v ASCII, napište dopis v krásné češtině a jako odesílaný Char Set zvolte místo ISO-8859-2 kódování Middle-Euro (k dispozici opět až po dodání souboru mideuro.trn do adresáře \WINDOWS\SYSTEM\), které odchozímu dopisu háčky a čárky "ořeže".

Co raději nedělat?

Exchange nabízí možnost posílat zprávy ve svém vlastním formátu (RTF Microsoft Exchange). Ovšem pošlete-li takový dopis do nějaké konference, asi vás nezabijí, ale nebudou vás mít rádi. Onen vnitřní formát přijde jako attachment (bajty navíc) a pokud nemáte nastaveno kódování v ISO-8859-2, tak češtinu uvidí jen lidé používající Exchange. Proto takové dopisy posílejte jen tomu, pokud o něm víte, že používá Exchange.
Jiný návod jak na češtinu v MS-Exchange klientu je zde.