Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] Počeštění programu The Bat!

Program The Bat! je velmi všestranný E-mailový klient a možnost lokalizace programu je přímo podporována výrobcem, takže není potřeba provádět editaci EXE souboru a lokalizace je tudíž dostupná pro jakoukoliv verzi programu.

Instalace "Kompletní české lokalizace" programu The Bat! je velmi snadná. Stačí stáhnout soubor tb_cz_xxx.exe (xxx = verze programu), což je instalační soubor, který do nastaveného adresáře nakopíruje potřebné soubory pro tuto verzi (nové verze jako i lokalizaci lze získat na tomto serveru). Při každém nainstalování nové verze programu není nutné stáhnout nový soubor "Kompletní české lokalizace", ochudíte se však o aktualizovanou nápovědu a aktuální překlad nových funkcí, který nemusí být navíc přesný.

Kompletní česká lokalizace obsahuje:


Po instalaci je pro správné zobrazování a odesílání znaků v kódování ISO-8859-2 nutné spustit soubor 8859-2.reg, který vše nastaví na správné hodnoty (výběr použitého kódování provádí uživatel přímo v nastavení programu).

Po spuštění programu je pro zvolení českého menu nutné zvolit položku v menu "Options | Language" a vybrat "Čestina". Při stisknutí klávesy "F1" bude vždy automaticky zobrazena česká nápověda. Také Tipy dne dostupné v menu "Nápověda | Tipy dne" budou v Češtině.

Nastavení šablon pro příslušný účet se provádí v menu "Účet | Nastavení | Šablony zpráv | Nová zpráva". Tam je volba "Výchozí kódování nové zprávy", kde je potřeba vybrat "Central European (ISO-8859-2)". Toto nastavení lze nastavit separátně pro šablony každého účtu, adresáře, Skupiny kontaktů a Kontakt v Kartotéce.

Nastavení kódování odesílaných znaků se nastavuje v menu "Účet | Nastaveni | Přenos | Výchozí Kódování 8-bitových znaků" na "Quoted-Printable" nebo "Base64" a lze jej nastavit pro každý účet v programu The Bat! samostatně. Tímto Kódováním se budou také kódovat údaje v hlavičce zprávy. V případe požadavku na vypnutí zaškrtněte volbu v menu "Účet | Nastaveni | Vlastnosti | Neprovádět Kódování 8-bitových znaků v hlavičce zprávy". Pro nápovědu se můžete podívat do tohoto stručného slovníku zkratek a pojmů.

Marek Mikuš

Odkazy