Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

EWAN

Telnetový program EWAN umožňuje dělat určité překlady klávesnice a obrazovky, a tak jsem se pokusil vytvořit soubory, které by měly překládat z CP1250 do ISO-8859-2. Příslušné překládací tabulky jsou k dispozcici tady. Bohužel příliš nefunguje klávesnice, jmenovitě znaky ť, š a ž. Doufáme, že se to v novějších verzích Ewanu vylepší..