Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Pravopis a krasomluva

Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd vám odpoví jistě fundovaněji, než já, pouhý uživatel češtiny.


Možná si teď začnete myslet, že jsem se docela zbláznil, když píšu stránky i o tomhle. Myslet si to můžete, stránky nemusíte číst. Na druhou stranu, mnohem raději budu, když si je přečtete a vyjádříte svůj názor v Diskusi pod čarou. Budu velmi rád, pokud mne někdo opraví, poučí, rozšíří mé obzory - a možná i obzory vaše, budete-li ještě někdy číst tuhle stránku.

Stránky www.cestina.cz chci zaměřit obecně na problematiku češtiny (nejen na internetu). Takže sem logicky patří i pravopis, gramatika, slovní zásoba a tak podobně. Nepřipadám si vševědoucí, ale něco mne přece jen ve škole učili, a jako perfekcionistu mne často urážejí úplné maličkosti:

...zpráva s včerejším datumem ještě nebyla vyřízena...

Vím, že je datum slovo cizí a jeho skloňování může svou zdánlivou nepravidelností zřejmě působit mnoha lidem potíže. Nabízím pomůcku: dosaďte si muzeum. Je stejně cizí a stejně nepravidelné.

Vítáme vás v našem muzeumu hrubek!

...opusťme obě tyto témata...

Neumím popsat tuhle chybu přesnou jazykovědnou terminologií - řekl bych něco v tom duchu, že tvar neutra v plurálu je nesprávně nahrazován tvarem maskulina nebo feminina - ale myslím, že by tomu stejně nebylo rozumět :-).

Správně to prostě má být:

tento stůl
tyto stoly, těchto stolů, těmto stolům, tyto stoly, o těchto stolech, s těmito stoly
tato židle
tyto židle, těchto židlí, těmto židlím, tyto židle, o těchto židlích, s těmito židlemi
toto křeslo
tato křesla, těchto křesel, těmto křeslům, tato křesla, o těchto křeslech, s těmito křesly
K vytvoření této stránky mne vlastně přinutila píseň v rádiu, jež se právě proti tomuto pravidlu prohřešila...

...pro internet je standartem ISO-8859-2

Bez ohledu, jestli s tím tvrzením souhlasíte (vizte proč si to myslím já), musím konstatovat, že je špatně.
(ta) standarta
je vlajka
(ten) standard
je to, co mnoho lidí chce říct
(ten) standart
ve slovní zásobě neexistuje

Všichni by jsme si měli osvěžit pravidla pravopisu.

Na tuhle chybu, kterou též nesnáším, ale na niž jsem řízením osudu zapomněl, mne upozornil až jeden čtenář těchto stránek slovy:
Ač nejsem perfekcionista, osobně mne vytáčí spojení typu: "aby jste", "by jste". Když čtu takové obraty v nabídkách firem, které by si měly s češtinou tykat, tak "by jsem" se z toho... pominul. Doufám jen, že se podobné tvary neobjeví v nových pravidlech českého pravopisu. To "by jsme" tomu dali!

Věren svému přístupu na této stránce, uvedu pro neprohlédnuvší i správné tvary:

Jednotné číslo problémy nedělá:
  1. já bych
  2. ty bys
  3. on by
Množné číslo je zřejmě moc složité:
  1. my bychom
  2. vy byste
  3. oni by

Uvedené tvary jsou závazné a užívají se (mají se užívat!) bez ohledu na kontext. Největším úskalím bývá situace, kdy tímto tvarem uvádíme vedlejší větu (obvykle předmětnou nebo příslovečnou účelovou), kde chceme slyšet spojku aby:

ádáme vás, abyste se ve svém vlastním zájmu dostavil na jednání včas.
Nikoli: aby jste!

Pak jsou tu i věci, které mne dříve neurážely, ale které jsem začal vnímat, poté, co mne na ně někdo upozornil:

Techničtina

Původní výtka mi přišla od Pavla Caldy:
Můj denní život se odehrává v angličtině, možná proto jsem citlivější na prznění češtiny. Připadá mě to někdy jako by se lidé chtěli ukázat jako světoběžníci a používají anlické výrazy i tam, kde úplně správné české slovo existuje. Region místo oblast a na Vaší stránce "mailovat" místo poslat, zaslat ve větě "...mailujte mi odpověď". Nač máme používat háčky a čárky, když se čím dále tím více používá anglických slov?
Doufám, že jsem se alespoň na těchto stránkách polepšil. Je zbytečné (a snad i chybné) používat technický žargon v textech, které jsou určeny veřejnosti širší, zvlášť v případech, kdy čeština nabízí alternativy původu domácího.

Diskuse pod čarou na sebe nedala dlouho čekat:

Marek Antoš: Vřele souhlasím s většinou toho, co na tehle stránce zaznělo, ba i ta techničtina mne často nepříjmně překvapí. Ale zrovna mailovat - to je přece už relativně vžité slůvko, pro které přitom v češtině není jasný a krátký ekvivalent. Jsou jiné výrazy, které by zasloužily připíchnout na pranýř.

Nabízím česká slůvka "odpovědět", "odepsat", "napsat", "zaslat"... Laskavý čtenář posoudí sám.

A na závěr tohoto tématu ještě jeden nádherný příspěvek:

Tomáš Fiala: Já opravdu nechápu účel této diskuse. Vždyť takovéto paterny jsou nedílnou součástí celé naší society. :-)