Butelýn

Butelýn je občasník Klubu OČJ. V tomto roce vyšla dosud tři čísla, do elektronické podoby je převedeno zatím jen první, ale v dohledné době lze očekávat i čísla další, zejména se pak vynasnažím držet krok s nově vycházejícími Butelýny.

Butelýn 1/98: Seznam rubrik nebo celý Butelýn.


Butelýn. Občasník Klubu OČJ; Vydavatel: Klub OČJ
Chef: Alenka Fidlerová; Podchef: Petr Štěpánek; Redakční kruh: Radek Bím, Mirka Borecká (bývalá Koubová), Katka Mervartová, Petr Nejedlý, Karel Oliva, Tomáš Palík, Lucka Římalová, Honza Vavrečka, Jitka Zapletalová; Autorky fotografií: Alenka Fidlerová, Mirka Koubová, Míla Vajdlová; Elektronické vydání: Ondřej Bojar

[Počitadlo]