Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] NCSA Telnet

Vývoj programu NCSA Telnet byl již poměrně dávno zastaven (alespoň to tak vypadá) a jako velmi solidní nástupce se rozšířil program BetterTelnet, který již s češtinou nemá vůbec žádné problémy.

Použití českých písem

  1. Vyberte vhodné písmo z podnabídky Font nabídky Session.
  2. Trvale lze písmo nastavit v předvolbách terminálu.

Přidání dalších tabulek

NCSA Telnet podporuje neomezené množství tabulek, k instalaci je však třeba ResEdit. Potřebné tabulky pak najdete zde.
  1. Přidejte prostředek taBL
  2. Vložte do něj konverzní tabulku z daného kódování a bezprostředně za ní tabulku do téhož kódování.
  3. Nezapomeňte prostředek pojmenovat.
  4. V nabídce Session je podnabídka Translation, kde můžete kódování zvolit.
  5. Kódování se správně uplatní na text, který je napsán až po zvolení daného kódování, text, který na obrazovce již byl je překódován chybně.
Trvale lze tabulka nastavit v předvolbách Session.