Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

[Ikona] Počešťování Eudory pro Windows

Eudoru pro Windows se nám ještě počeštit nezdařilo, což je v ostrém kontrastu proti Eudoře pro Mac OS, která již dávno patřila k těm nejprůhlednějším programům.

Principielně by mělo stačit vytvořit pro Eudoru nějaký zásuvný modul, podobně jako existují moduly pro ruské a lotyšské potřeby. Pokud se vám zásuvný modul pro ISO-8859-2 a Quoted-Printable podaří vyrobit, rozhodně si jej nenechte pro sebe a ozvěte se nám!

Potenciálně zajímavé odkazy