Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Internet Mail and News

Microsoft Internet Mail and News je doplněk k Internet Exploreru 3.0. Jeho naistalováním přibudou samostatné aplikace Internet Mail a Internet News, které je možné také spoštět z Exploreru, a to pomocí položky Mail v toolbaru nebo pomocí položek Read Mail a Read News v menu Go.

Instalace jazykové podpory

Dokáže pracovat s texty v češtině po nainstalování podpory Pan-European Language Pack (soubor ie3lpkpe.exe) do Exploreru.

Vlastní konfigurace jazykové podpory Internet Mail and News je však na nastaveních Exploreru nezávislá. Provádí se volbou položky Options z menu Mail (Internet Mail) nebo News (Internet News). Tím se otevře dialog "Options". Následující postup je již zcela shodný pro obě aplikace, nicméně je potřeba ho provést pro obě dvě, neboť jejich nastavení jsou nezávislá. Ve složce Send v části News sending format vyberte Plain Text. Klikněte na tlačítko Settings... a objeví se dialog "Plain Text Settings". V něm vyberte MIME jako Message Format. Pokud chcete posílat zprávy, resp. příspěvky osmibitově (což se v případě mailu nemusí dostat ke všem příjemcům nezkomoleně), vyberte Encoding Text Using = None. Lepší volbou je tedy Encoding Text Using = Quoted Printable.

Tento způsob nastavení není proveden hned při instalaci, takže je nutné ho změnit předtím, nežli chcete posílat text s českou diakritikou.

Funkce jazykové podpory

Internet Mail and News správně zobrazí příchozí zprávu mailu, resp. příspěvek news v libovolném příchozím kódování, pokud pro toto kódování byla nainstalována podpora a pokud zpráva obsahuje správnou MIME hlavičku.

Pokud zpráva takovou hlavičku neobsahuje, je možné volit z menu View pomocí položky Language.

.

Podobně můžete Language volit u nových odesílaných zpráv. Volíte tím vlastně MIME charset odesílané zprávy. Proto pokud je zpráva v češtině, volte Central European (ISO) a zpráva bude odeslána v ISO-8859-2. Pokud zvolíte Central European (Windows), bude odeslána ve Windows-1250. Tak bude sice také obsahovat korektně všechny české znaky, ale množina příjemců, kteří ji budou schopni správně přečíst, bude menší.

Pokud odpovídáte (Reply) na nějakou zprávu, která již přišla s konkrétním MIME charsetem, nemůžete volit Language a zpráva bude odeslána se stejným charsetem jakota, na kterou odpovídáte.

Download

Viz Internet Explorer 3.0.