Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

MS Outlook (Express)

Ze všeho nejdříve vypněte odesílání HTML

  1. V nabídce Nástroje (Tools) zvolte položku Možnosti (Options).
  2. Zvolte záložku Odesílání (Send).
  3. V kolonce Formát odesílání pošty (Mail sending format) zaškrtněte Prostý text (Plain text) a nikoli HTML.
Ptáte-li se proč, přečtěte si katechismus českého internetu.

A teď tedy správnou češtinu

MS Outlook 97 (aktualizace zde) nemusí mít s češtinou v elektronické poště již žádné problémy. Stačí správně nastavit předvolby Internet E-mail v okně Možnosti:
  1. Odesílat MIME (a raději nepovolovat osmibitové znaky v hlavičkách - Allow 8bit characters in headers).
  2. Character set: ISO-8859-2.
Správné nastavení ilustruje obrázek: [Obrázek]