Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Programy pro telnet

Na těchto stránkách najdete návod, jak počeštit následující programy pro připojení k vzdáleným počítačům: