Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Lynx

Především je třeba používat aktuální verzi 2.7.2, která je k dispozici například zde.

Existuje také vývojová verze Lynxu, která má podporu znakových sad ještě dotaženější.

Jak tedy lynx přinutit zobrazovat češtinu správně?

Je především třeba použít switche -assume_charset ISO-8859-2 (nebo případně jiná znaková sada kterou mají META tagem nebo parametrem charset HTTP hlavičky Content-Type neoznačené dokumenty, např. Windows-1250) na příkazové řádce, případně klávesou Ctrl+A ve vývojové verzi v menu Options (klávesa O). Nastavení assume_charset je možné použít i v lynx.cfg, kde je celá věc bohatě komentována. Vše funguje i v MS-DOS a Windows verzích, bližší informace hledejte zde. Celé menu Options pak bude vypadat nějak takhle (ve verzi pro DOS/Windows se bude pravděpodobně lišit jen Display Character set):

   preferred document lan(G)uage: cz,en
   preferred document c(H)arset : ISO-8859-2
   ^A)ssume charset if unknown : iso-8859-2
   display (C)haracter set   : ISO Latin 2
   Raw 8-bit or CJK m(O)de   : ON   show color (&) : OFF
Pokud zrovna máte terminál který není nakonfigurován pro zobrazování českých znaků, nastavte Display Character Set na 7bit approximations. Lynx pak automaticky před zobrazením převede všechny dokumenty do ASCII.

Některé předkompilované verze Lynxu na některých terminálech (např. pro Linux na vt100) zobrazují diakritické znaky sice správně, ale inverzně a navíc blikající. Tomu se dá lehce zabránit, když si zkompilujete Lynx sami s -DLOCALE. (Stačí tuto možnost připsat do příslušného místa Makefile a napsat např. make linux-slang - předtím ovšem musíte mít zkompilovanou slang knihovnu (kompilace je jednoduchá, stačí dát ./configure; make; make install) a v Makefile Lynxu správně odkazy na ní (na adresář se soubory libslang.a a slang.h). Verze slang je podle mého o mnoho lepší, než verze s ncurses nebo jen obyčejná - lépe reaguje na změnu velikosti obrazovky, umožňuje více druhů zvýraznění (barvy).) Starší verze lynxu (do 2.7.1 včetně) mají pouze podporu znakové sady ISO-8859-2. V Options je třeba nastavit:

   display (C)haracter set   : ISO Latin 2
   Raw 8-bit or CJK m(O)de   : ON
   preferred document lan(G)uage: cz,en
   preferred document c(H)arset : ISO-8859-2

Bohužel, nastavení "Raw 8-bit" se ve verzi 2.7.1 a starších nedá uložit, takže, pokud nechcete používat možnost zadávat lynx -raw z příkazové řádky, případně použí klávesu '@', která přepíná raw mode tam a zpět, je lepší nastavit ISO Latin 1 (to je default) a k tomu Raw mode (což je taky default).

Jinak nastavení "preferred document charset" a "preffered language" jsou výborné věci (mimochodem standardní HTTP/1.0 hlavičky Accept-Language: a Accept-Charset:), a některé servery (především moduly do Apache, modul Sprinxu do MS-IIS apod.) je už podporují..

Počeštění "přístupové cesty" k lynxu

Pokud tedy máte lynx již počeštěný, musíte ještě počeštit "přístupovou cestu" na Unixový (nebo VMS) počítač, aby byla použita znaková sada ISO-8859-2. (Toto se pochopitelně netýká lynxu pro Windows nebo DOS, tam stačí mít pouze příslušné národní prostředí a správně nastavený Display Character Set.) Přístupovou cestou zmíněnou výše může být:

 1. telnet, případně telnet z kermitu,
 2. Linuxová konzole, nebo
 3. xterm.